تلفن اینترنتی چیست؟

تلفن ویپ

تلفن اینترنتی در واقع یک شماره تلفن ثابت است که به صورت اینترنتی ارائه می‌شود و هیچگونه نیازی به  سیم کشی مخابراتی ندارد. تلفن‌ اینترنتی جایگزینی مناسب برای تلفن مجازی است که با آن می‌توانید تماس دوطرفه نیز داشته باشید. نکته قابل توجه اینکه تعرفه مکالمات در تلفن اینترنتی ده درصد پایین تر از خطوط مخابراتی میباشد . همچنین تماس های ورودی و تماس های بین داخلی فاقد هزینه میباشند . یعنی شما میتوانید ساعت ها تماس بین داخلی داشته باشید و مکالمه انجام دهید بدون اینکه هزینه ای از شما کسر شود .

تلفن مجازی یا دفتر کار مجازی با تلفن اینترنتی تفاوت اساسی دارد. ارایه دهندگان تلفن مجازی در واقع یک شماره تلفن پنج رقمی دارند که می توانند با سه رقم آخر آن هزار شماره هشت رقمی تولید کنند. تلفن مجازی در واقع یکی از همین هزار شماره است که به شما تعلق می گیرد. تماس در شماره های مجازی به صورت یکطرفه است. هزینه مکالمات در شماره تلفن مجازی ۶۰ تا ۱۰۰ تومان است که رقم بسیار بالاتری نسبت به  تلفن اینترنتی است. برای شماره های  مجازی هیچگونه مالکیتی وجود ندارد و شما تا مادامی که هزینه پرداخت کنید میتوانید از خط استفاده کنید  اما برای خطوط  اینترنتی کاملا برعکس این موضوع هست یعنی خط تلفن اینترنتی به مالکیت دائم  شما درمی آید و تا هر زمان که بخواهید  میتوانید از آن استفاده کنید.

استاندراد برقرار کننده ارتباط

در شبكه‌ های تلفنی VoIP پروتكل‌ها و بسته‌ های داده هستند (مانند شبكه‌ های IP) در حالی كه در شبكه‌ های مخابراتی سنتی واسط‌ های ارتباطی تعريف شده اند.

با در نظر گرفتن ماهيت فناوری VoIP و خصوصيات شبكه IP، متوجه خواهيم شد كه اين شبكه ها از حالات داخلی بسيار كم‌ تری نسبت به يك شبكه مخابراتی سنتی برخوردار هستند. همين امر سبب می شود كه نگهداری اين گونه شبكه‌ ها بسيار آسان تر و كم هزينه تر باشد.

در شبكه‌های مخابراتی سرويس‌ های مخابراتی درون شبكه مخابراتی مستقر می‌شوند،‌ يعنی برای داشتن يک سرويس خاص بايد مركز مخابراتی پشتيبانی كننده آن سرويس باشد. به عبارت ديگر تجهيزات كاربر در اين نوع سرويس ها تنها از خدمات بهره می‌برند و چنانچه آماده‌ی دريافت خدمات خاصی باشند، تا زمانی كه آن سرويس از طرف مركز مخابرات ارايه نشود، امكان استفاده از آن وجود ندارد. بر عكس، در شبكه‌ های مخابراتی بر پايه‌ی پروتكل IP، سيستم‌ های نهايی در صورتی كه يک سرويس جديد را پشتيبانی كنند، می‌توانند با يكديگر (بدون نياز به تغيير در شبكه‌ی مخابراتی) و با استفاده از آن سرويس ارتباط بر قرار كنند .

هنگام استفاده از شبكه‌ های مخابراتی كنونی، تمامی كنترل‌های تماس و بر قراری ارتباط از طريق مركز مخابرات اعمال می‌شود، در صورتی كه در شبكه‌ های مخابراتی كه بر پايه پروتكل IP خواهند بود، تمامی اين كنترل‌ ها توسط سيستم‌ های نهايی انجام خواهند گرفت. به عبارت ديگر وابستگی به مركز مخابراتی حذف خواهد شد. زيرا اركان اصلی برقراری ارتباط دو طرف مكالمه كننده هستند .

سيستم‌ های مخابراتی جديد كه بر پايه IP شكل گرفته‌ اند نيز همان درجه اطمينان را كه سيستم‌ های مخابراتی كنونی از نظر سالم بودن شبكه تضمين می‌كنند، پشتيبانی می كنند. نتايج آماری حاصل از بررسی خرابی‌ های شبكه و مقايسه آن‌ها اين امر را تاييد می كند .

ديگر ويژگی سيستم‌ های مخابراتی جديد پويايی و تحول سريع آن‌هاست. اين سيستم‌ ها به عنوان زير مجموعه‌ ای از علم كامپيوتر و فناوری ديجيتال مشمول قانون می‌شوند. به بيان ديگر بايد حدود هر ۱۸ ماه منتظر پيشرفتی در ابعاد دو برابر سابق در اين گونه سيستم‌ ها باشيم، در حالی كه شبكه‌ های مخابراتی قديمی مدت زيادی است كه همان شكل سابق را حفظ كرده‌ اند و به ندرت دست‌خوش تغييرات می‌ شوند. نگاهی گذرا بر تاريخ تحولات شبكه‌ های مخابراتی نشان می‌ دهد كه پس از حدود هر ۳۰ سال شاهد تحولاتی محسوس در آنها هستيم كه در مقايسه با تحولات شبكه‌ های مخابراتی آينده در عمل ناچيز است.

فهرست