تیم امداد رایانه زنگان، به منظور توسعه فعالیت ها و افزایش خدمات به مشتریان خود در محیطی پویا جهت پست های زیر در دفتر زنجان دعوت به همکاری می نماید :

متقاضیان عزیز شما میتوانید با توجه به نیاز شرکت فرم زیر را پر کرده و ارسال نمایید تا همکاران ما بعد از بررسی با شما تماس بگیرند.

فرصت های شغلی

فهرست